Ders İçeriği

 • Ders İçeriği
 • Ders İçeriği

     

  DERS İÇERİKLERİ

  TÜRK DİLİ I  (TUR101)

  Hafta ve Konular

  1. Dil; dilin insan ve toplum hayatındaki önemi

  2. Dilin özellikleri, dillerin doğuşu ile ilgili teoriler

  3. Dil-kültür ilişkisi, yapma ve doğal diller

  4. Dilin kullanımından doğan türleri; lehçe, şive, ağız kavramları

  5. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

  6. Türk dilinin tarihi dönemleri - I

  7. Türk dilinin tarihi dönemleri - II     

  8. Çağdaş Türk lehçelerinin bugünkü şiveleri

  9. Türkçe kelimelerin özellikleri

  10. Türkçenin söz varlığı

  11. Yazım kuralları

  12. Noktalama işaretleri

  13. Beden dili

  14. Etkili ve güzel konuşma yöntemleri

   TÜRK DİLİ II  (TUR 102)

  Hafta ve Konular 

  1. Sayfa düzeni ve güzel yazı

  2. Kompozisyon                    

  3. Kompozisyonda anlatım biçimleri

  4. Sözlü kompozisyon türleri - Hazırlıklı konuşmalar                 

  5. Sözlü kompozisyon türleri - Hazırlıksız konuşmalar

  6. İş görüşmeleri ve sözlü mülâkatlarda dikkat edilmesi gereken kurallar

  7. Yazılı kompozisyon bilgileri - Olay yazıları I

  8. Yazılı kompozisyon bilgileri - Olay yazıları II

  9. Yazılı kompozisyon bilgileri - Tiyatro ve senaryo

  10. Düşünce yazıları

  11. Araştırma ve inceleme yazıları

  12. Mektup türü yazılar

  13. Manzum yazılar

  14. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar

  Eski Site